top of page
  • תמונת הסופר/ת נירית צארום: עריכת ספרים, ליווי כתיבה

תהליך עריכה ספרותית: שלבים ומחירים

תהליך עריכה ספרותית לרומנים, ספרי מתח ועוד, מונה ארבעה שלבים: לקטורה, עריכה ספרותית, עריכה ספרותית והגהה. מחיר עריכה לסוגיה השונים נקבע על־פי אורך הטקסט ורמת העריכה הנדרשת. במאמר זה אציג את השיטה המקובלת לחישוב מחירי עריכה, את שלבי העריכה שעובר ספר לפני יציאתו לאור ואת מחיריהם של לקטורה, עריכה ספרותית, עריכה לשונית והגהה.


איך מחשבים מחירי עריכה ספרותית, עריכה לשונית והגהה

אמת המידה המקובלת לקביעת אורכו של הטקסט היא גיליון דפוס או בקיצור ג״ד. גיליון דפוס הוא גיליון גדול בן 8 או 16 עמודים המודפסים על-פי תוכנית מסוימת. כשמקפלים את גיליון באופן נכון מתקבל קונטרס של עמודים עוקבים. ספר מורכב מכמה קונטרסים המחוברים זה לזה בכריכה.

גיליון דפוס מונה 24,000 תווים כולל רווחים, שהם בערך 4,200 מילים. תו הוא כל אות וכל סימן פיסוק. מחירי עריכה ספרותית, עריכה לשונית והגהה מחושבים על-פי מספרם של גיליונות הדפוס.


כמה גיליונות דפוס כולל כתב־היד שלי?

כדי לדעת כמה גיליונות דפוס כולל כתב־היד שלך, יש לשמור אותו בקובץ Word. הקלקה על הלשונית כלים תציג לך כמה אפשרויות. הבחירה באפשרות ספירת מילים תעביר אותך אל חלונית ובה מידע על הקובץ שלך: מספר עמודים, מספר מילים, תווים ללא רווחים, תווים עם רווחים, פסקאות ושורות.

אם נחלק את מספר התווים ללא רווחים ב־24,000 נקבל את מספר גיליונות הדפוס שכתב היד שלך מונה. לדוגמה: כתב־היד שבתמונה מונה 279,661 תווים כולל רווחים, אם נחלק אותו ב־24,000 תווים כולל רווחים נקבל בערך 11.65 גיליונות דפוס. זבו הבסיס לחישוב עלות לקטורה, עריכה לשונית, עריכה ספרותית והגהה של כתב־יד.


אם הסתבכת, אוכל לחשב בשבילך כמה גיליונות הדפוס כתב־היד מונה ולשלוח לך הצעת מחיר. אפשר לשלוח אליי את כתב־היד דרך המייל: nirit310@gmail.com. אפשר גם להתכתב איתי דרך הווטסאפ: 055-8822-045
האם כדאי לפצל את העבודה ולתת אותה לעורכים שונים?

פיצול העבודה בין עורכים שונים יכול להעניק לך נקודות מבט שונות על הטקסט. עורכי ספרים, בייחוד עורכי ספרות, נבדלים זה מזה מבחינת גישותיהם אל הטקסט, נסיונם בעריכה ספרותית, טיב ההיכרות שלהם עם עולם הספרות, הידע שרכשו במהלך השנים והחיבור שלהם שלהם לכתב־היד שלך. ייתכן שנושא הספר שלך ידבר מאוד אל ליבה של עורכת ספרותית אחת ולא יעניין כלל עורכת ספרותית אחרת. לטיב הקשר בינך לבין עורך או עורכת הספר שלך, יש חשיבות רבה מאוד.


אם תבחר בי כעורכת הספר שלך:

  1. מחיר לקטורה יקוזז ממחיר עריכה ספרותית. הסיבה, לקטורה מחייבת קריאה קפדנית של כתב־היד, זהו שלב מקדים לכל סוגי העריכה: עריכה ספרותית, עריכה לשונית והגהה. אם כבר קראתי את כתב־היד שלך ואני מכירה אותו היטב אוכל לדלג על שלב זה ולערוך אותו מייד.

  2. מחיר עריכה ספרותית כולל עריכה לשונית ושלושה סבבי הגהה. כפי שתקראו ב