top of page
  • תמונת הסופר/ת נירית צארום: עריכת ספרים, ליווי כתיבה

עריכה ספרותית – הקול המוביל את הקוראים

הקול המוביל את הקורא בנתיביה השונים של העלילה ומתווך בין הקורא לבין העולם המיוצג.