אם יש לך סיפור חיים מעניין, כתיבת ביוגרפיה  תסייע לך לתעד אותו.  

ביוגרפיה כתובה היטב תעביר לבני משפחתך ולחוג מכריך את החוויות שעיצבו את עולמך, את האירועים שנחרטו בזכרונך, את הדמויות שפגשת במהלך חייך ועוד. אם אתה רוצה לכתוב ביוגרפיה, אולם הכתיבה אינה זורמת ויש לך קושי לטוות את החוויות לעלילה מהודקת בהירה, אוכל לעזור לך לכתוב ביוגרפיה. אולם לפני כתיבת ביוגרפיה, כדאי להחליט:

  • מי קהל היעד שלך? המשפחה הקרובה, המשפחה המורחבת. ואולי היית רוצה לכתוב ביוגרפיה לקהלים גדולים יותר.​

  • אילו אירועים תכלול הביוגרפיה שלך?  בשלב זה אין צורך לתאר אותם בהרחבה, אלא לסכם אותם במשפט אחד או שניים. ביוגרפיה מפורטת יותר תיכתב בהמשך.

  • ​​​מהן נקודות המפנה בסיפור החיים שלך? אילו מבין אירועים שציינת בסעיף הקודם הביאו למפנה בחייך ושינו את תפיסת עולמך. ביוגרפיה כתובה היטב מדגישה אותם.

  •  כיצד לארגן את האירועים בסיפור שלך? ביוגרפיה כתובה יכולה לארגן את אירועי החיים שלך בדרכים שונותבסדר כרונולוגי, סביב נושא מרכזי, דרך השוואה בין העבר להווה ועוד.

נירית צארום

כותבת | עורכת | מלווה תהליכי כתיבה

תואר שני בספרות בהצטיינות ותעודת עריכה אוניברסיטת תל-אביב

כתיבת ביוגרפיה ועריכתה

מה בין כתיבת ביוגרפיה לעריכה ספרותית?

עריכה ספרותית נדרשת לכתיבת ביוגרפיה, משום שביוגרפיה היא אחת מסוגות הספרות העתיקות ביותר. הביוגרפיות הקדומות ביותר שנכתבו בעת העתיקה. הן תיארו את תולדותיהם של מלכי אשור ושל שליטי יוון העתיקה. בימי הביניים נכתבו ביוגרפיות שתיארו את חייהם של האפיפיורים ובהמשך נכתבו ביוגרפיות, שתיעדו את קורותיהם של מלכים ושל אבירים. ביוגרפיות שעסקו בחייהם של אָמנים נכתבו לראשונה בתקופת הרנסנס.

כתיבת ביוגרפיה – תרומתה של עריכה ספרותית לכתיבת ביוגרפיה?

עריכה ספרותית חיונית לכתיבת ביוגרפיה משום שביוגרפיה אינה כוללת רק עובדות בסיסיות יבשות, אלא מתארת במילים את החוויה האנושית על מורכבותה ועל גווניה הרבים. בניגוד לפרופיל או לקורות חיים, הביוגרפיה מדגישה היבטים שונים בקורותיו של נושא הביוגרפיה: רגשות, חלומות, שאיפות ועוד. עריכה ספרותית של הביוגרפיה מיטיבה לשרטט את הצדדים הרבים באישיותו האדם שאת קורות חייו מתארת. למעשה עריכה ספרותית של ביוגרפיה מעבירה לקורא תכנים רגשיים ומבקשת לעורר הזדהות. 

עוד על עריכה ספרותית של ביוגרפיה – קראו כאן

NIRITEXT | כתיבת ביוגרפיה
Feather 3
״ישנן מאה ביוגרפיות אפשריות לכל בן אנוש״
ז׳אן ברטראן פונטליס 

עריכת ביוגרפיה

אם כתבת ביוגרפיה, אדגיש אירועים מרכזיים נבחרים ואחדד את התובנות שהגעת אליהן במהלך חייך. אשפר את לשונו של כתב-היד, את סגנונו ועוד. יש סוגים שונים של כתיבת ביוגרפיה ורמות שונות של עריכה. ניתן לבדוק את סוג העריכה ואת רמת העריכה בשביל ביוגרפיה שלך. עריכת ביוגרפיה תשפר את כתב היד ותחדד אותו. על סוגי עריכה אפשר לקרוא בקישורים הבאים:

עריכה לשונית – ליטוש הלשון והתחביר; שכתוב, עריכת תוכן ועוד.

עריכה ספרותית – בחירת מספר; ארגון רצף האירועים בביוגרפיה שלך, בניית עלילה ועוד; דוגמה לסיפור חיים קצר ערוך עריכה ספרותית. 

כתיבת ביוגרפיה 

למרות הרצון להעלות את קורות חייהם על הכתב, אנשים רבים אינם עושים זאת. לעיתים הם מחפשים את המילים הנכונות, משקיעים בכך זמן רב ומאבדים את המיקוד בתוכן הדרוש לכתיבת ביוגרפיה – האירועים והחוויות שעיצבו את חייהם. במקרה כזה כתיבת ביוגרפיה, דורשת 'סופרת  צללים'. בשפה רהוטה קולחת אטווה את אירועי חייך לעלילה מעניינת. אפשר להתחיל מסיפור קצר.

עיגון הביוגרפיה שלך באירועים היסטוריים

ביוגרפיות יכולות להיות מושפעות ממאורעות היסטוריים, כגון מלחמת העולם השנייה, ירידת 'מסך הברזל', קום המדינה ועוד. אפשר לעגן פרטי ביוגרפיה במאורעות הסטוריים, מאורעות שגרמו לתפנית בחייך ולשינוי תפיסת עולמך.

 

ניתן לעגן את ביוגרפיה באירועים היסטוריים דרך מאמרים וספרים שנכתבו על אודותיהם ולהעשיר אותה מבחינות רבות: היסטורית, פילוסופית, תרבותית ועוד.

עריכה אקדמית של ביוגרפיה מעניקה אסמכתה לאירועים ההיסטוריים שהשפיעו על החיים שלך. היא מציינת במדויק את הספרים ואת המאמרים הדנים בהם. פרטי ביוגרפיה המעוגנים במאמרים ובספרים, מעניקה לסיפור החיים האישי חשיבות היסטורית.

כתיבת ביוגרפיה
נירית3_edited.png