top of page
מחיר עריכה ספרותית לסיפור ילדים
NIRITEXT | מחיר עריכה ספרותית

מחירה של עריכה ספרותית מתחיל מחוות דעת על הספר או על הסיפור שכתבת. 

חוות דעת ספרותית או בשמה הלועזי לקטורה נכתבת לאחר קריאה יסודית של כתב־היד. בחוות דעת ספרותית נבחן המספר, מוצעות דרכים לארגון העלילה ולעיצוב הדמויות האם הן אמינות? כיצד ניתן לחזק את אמינותן.

חשוב לציין!
עריכה ספרותית אינה עריכה לשונית. יצירה ספרותית מבקשת לבטא הלכי רוח ומצבי נפש ייחודיים שטקסט רהוט ובהיר הכתוב בעברית תקנית, לא תמיד יכול לבטאם. 

עורכת ספרותית טובה מאתרת חריגות מהעברית התקנית ומשכילה להבחין במקומות שבהם יש לחריגות אלה משמעות ספרותית. כדי לכתוב חוות דעת ספרותית, יש צורך בהשכלה רחבה בתחום הספרות.

 

עורכת ספרותית בוחנת את  עיצובן של הדמויות  ואת המשלב הלשוני של הדמויות;  האם המשלב הלשוני של הדמויות בכתב־היד שלך תואם את מאפייניהם: גילן, מעמדן החברתי, מורכבותן ועוד. בנושא עריכה ספרותית ועיצוב דמויות בספרות כתבתי כאן 

 

עורכת ספרותית בוחנת את טיבו של המספר - הקול המוביל את הקוראים; מספר יודע כל, מספר דמות, מספר מהימן, מספר בלתי מהימן, ומציינת בחוות הדעת הספרותית, כיצד תורם המספר לקידום העלילה. 

כמה זה עולה?

מחירן של חוות דעת ספרותית, עריכה ספרותית ועוד. 

מחיר עריכה ספרותית נקבע לרוב על פי מספרם של גיליונות דפוס (24,000 תווים כולל רווחים). וכך גם מחירה של חוות דעת ספרותית.
מחירה של חוות דעת ספרותית:

ארבעה גיליונות דפוס ראשונים – 250 ש״ח לגיליון דפוס

גיליון דפוס חמישי ואילך – 100 ש״ח לגיליון דפוס
מחיר חוות דעת ספרותית לסיפור ילדים עד 1,000 מילים – ₪300

לאחר קבלת חוות דעת ספרותית על כתב־היד שלכם, תוכלו לקבל את ההמלצות וההצעות לשיפורו ולערוך את הטקסט. אפשרות אחרת היא עריכה ספרותית על־ידי עורכת ספרותית מיומנת, שמכירה היטב את כתב היד שלכם.

התשלום  עבור חוות דעת ספרותית מקוזז מן התשלום עבור עריכה ספרותית מלאה.

מחיר עריכה ספרותית  

מחיר עריכה ספרותית לפי גיליונות דפוס (ג״ד)

עריכת מקור יסודית (עריכה ספרותית, מבנית וסגנונית) – 1,000 עד ₪1,500 לג״ד 

  • עריכה ספרותית כוללת עריכה לשונית ושלושה סבבי הגהה.

  מחיר עריכה ספרותית לפי מספר מילים לסיפור ילדים או לסיפור קצר

תמחור עריכה ספרותית על פי מספר מילים נעשה לכתב יד קצר, כגון סיפור ילדים.
מחיר עריכה ספרותית של סיפור ילדים:
עריכה ראשונה  עד 1,000 מילים – ₪1,000
פגישת עריכה בזום – ₪350 
עריכה שנייה לאחר פגישת זום – ₪600
ניקוד מתומחר בנפרד ונקבע על־פי מספר המילים.

NIRITEXT | מחיר עריכה ספרותית

עוד  בנושא תמחור עריכה ספרותית, תוכלו לקרוא במאמר: תהליך עריכה ספרוית: שלבים ומחירים.

אלירן מימון | צרעה מנדרינית

נירית צארום ערכה את ספרי השני: ׳צרעה מנדרינית׳. נירית היא עורכת ספרותית ועורכת לשונית מקצועית מאוד, חברה טובה ואישה חכמה מאוד. הרגשתי שהיא מתחברת לספר. וזה מה שסופר צריך.

כרמל כהן | ארכימדס וההרפתקה בחצר

התואר ׳אשפית מלים׳ נכתב על נירית צארום וראוי להצמיד לו מונח המתאר את תודעת השירות הגבוהה שלה.

כל הערה שלה, כל תיקון והארה מצידה שיפרו את כתב היד שלי והקפיצו אותו בכמה רמות. 

ליהי דואני | אבקת הקסמים

נירית צארום, עורכת ספרותית ולשונית מוכשרת בצורה בלתי רגילה, נעימה, קשובה מאוד בתהליך.  כל תיקון, סיעור מוחות והארה של נירית, תרמו להתפתחות נהדרת של ספר הילדים שכתבתי: אבקת הקסמים.

מחיר עריכה לשונית

מחיר עריכה ספרותית

מחיר עריכה אקדמית

מחיר עריכת ביוגרפיות

מחיר תוכן לאתרים

עריכה ספרותית, עריכה לשונית והגהה

אם כתבתם טקסט וברצונכם לערוך אותו ולקבל הצעת מחיר, שלחו אליי מייל:  nirit310@gmail.com
או הודעת ווטסאפ למספר: 055-8822045
אשמח לעזור לכם.


 

bottom of page