מחיר עריכה ספרותית

עריכה ספרותית מתחילה מחוות דעת על הספר או על הסיפור שכתבת. 

Open Book

חוות דעת ספרותית

חוות דעת מאת עורכת ספרותית נכתבת לאחר קריאה יסודית של כתב-היד. בחוות דעת ספרותית נבחן המספר, מוצעות דרכים לארגון העלילה ולעיצוב הדמויות - האם הן אמינות? כיצד ניתן לחזק את אמינותן.

חשוב לציין! עריכה ספרותית שונה מעריכה לשונית, יצירה ספרותית מבחינת לשונה מבקשת לבטא הלכי רוח ומצבי נפש ייחודיים שטקסט רהוט ובהיר כתוב בעברית תקנית, אינו מסוגל לבטאם.

 

עורכת ספרותית טובה מאתרת חריגות מהעברית התקנית ומשכילה להבחין במקומות שבהם יש לחריגות אלה משמעות ספרותית. כדי לכתוב חוות דעת ספרותית, יש צורך בהשכלה רחבה בתחום הספרות.

 

עורכת ספרותית בוחנת את המשלב הלשוני של הדמויות;  האם המשלב הלשוני של הדמויות בכתב-היד שלך תואם את מאפייניהם: גילן, מעמדן החברתי, מורכבותן ועוד. בנושא עריכה ספרותית ועיצוב דמויות בספרות כתבתי כאן

 

עורכת ספרותית בוחנת את טיבו של המספר; מספר יודע כל, מספר דמות, מספר מהימן, מספר בלתי מהימן, ומציינת בחוות הדעת הספרותית, כיצד תורם המספר לקידום העלילה. 

קריאת כתב יד וכתיבת חוות דעת ספרותית מחיר

מחיר חוות דעת ספרותית:

 15 ג״ד בממוצע – עד ₪300 

 כתב-יד ארוך מ-15 ג״ד – עד ₪600 

לאחר קבלת חוות דעת ספרותית על כתב היד שלכם, תוכלו לקבל את ההמלצות וההצעות לשיפורו ולערוך את הטקסט. אפשרות אחרת היא עריכה ספרותית על-ידי עורכת ספרותית מיומנת, שמכירה היטב את כתב היד שלכם.

  מחיר עריכה ספרותית   

מחיר עריכה ספרותית נקבע לרוב על פי מספרם של גיליונות דפוס (24,000 תווים כולל רווחים)

עריכת מקור יסודית (עריכה ספרותית, מבנית וסגנונית) – עד ₪650 לג״ד 

מחיר עריכה ספרותית לפי מילים

מחירי עריכה ספרותית לספרים לפי מילים: 
מחיר עריכה ספרותית 4,000 מילים – עד ₪650
מחיר עריכה ספרותית של סיפור ילדים עד 1,500 מילים – ₪1,000
עריכה ספרותית של סיפור ילדים כוללת עריכה לשונית וניקוד.