top of page
  • תמונת הסופר/ת נירית צארום | עריכת ספרים | עריכה ספרותית, עריכה לשונית

עריכה ספרותית מנקודת מבטה של עורכת ספרותית ומנקודת מבטם של הכותב והכותבת


עריכה ספרותית מבטיחה את האיכות ואת האחידות של יצירות ספרות. עריכה ספרותית היא תהליך מוקפד הכולל זיקוק השפה, שיפור המבנה וההצגה הכוללת של היצירה הספרותית.

עם זאת, כותבים, עורכים וקוראים בוחנים את היצירה הספרותית מנקודות מבט שונות. כותבים שואפים להביע את רעיונותיהם ולשמור על קולם הייחודי. עורכים מתמקדים בשמירה על האיכות הכוללת של יצירה ספרותית, על השפה, על עקביות התוכן והדמויות. יתרה מזאת, עורכים לוקחים בחשבון גם את נקודת מבטו של קהל הקוראים.

תפקידם של עורך ספרותי ושל עורכת ספרותית הוא לאזן ולתווך בין קולו של המחבר לבין הקריאוּת של הטקסט. על עורכים ספרותיים לוודא שהקוראים יבינו את היצירה, יזדהו עם הדמויות ויהיו סקרנים לדעת כיצד תתפתח העלילה.

עריכה ספרותית: נקודת מבטם של כותבים

בין שהכותבת והכותב עבדו על הספר שלהם חודש ימים, שלושה חודשים או שלוש שנים, הם מכירים את הספר שלהם טוב יותר מכל אדם אחר.
הספר שכתבו מלווה אותם במחשבתם, גם כשהם אינם עובדים עליו. הם חושבים על כל משפט, על כל מילה. נקודת המבט שלהם על הספר היא אישית מאוד. לעיתים קרובות הספר הופך להיות חלק מהזהות האישית שלהם. קרבה יתרה זו אל הספר, מונעת מהם לתת את דעתם על נקודת מבטו של הקורא החיצוני. כותבים מיומנים מודעים לכך ומוסרים את הספר לידיה של עורכת ספרותית.

כאן נכנסים לתמונה עורכים ספרותיים, עורכת ספרותית מיומנת תשקף לכותב את נקודת מבטו של הקורא החיצוני על יצירתו. במסגרת עריכה ספרותית, היא תציע לכותב ולכותבת דרכים לסקרן את הקוראים ולרתק אותם, מבלי לאבד את הקול האישי. למעשה, אחד האתגרים המרכזיים העומדים בפני עורכי ספרות המבקשים לערוך עריכה ספרותית כתב־יד, הוא התמודדות עם פרספקטיבות שונות ופרשנויות סובייקטיביות שונות של כתב־היד.


עריכה ספרותית: הספר מנקודת מבטם של עורכים וקוראים

קוראים, כמו כותבים, אינם עשויים מקשה אחת. כל קורא מביא את ההטיות וההעדפות שלו, ואלה עשויות להשפיע על הבנתו והערכתו את היצירה.

תפקידם של עורך ספרותי ושל עורכת ספרותית הוא לוודא שהעלילה מתפתחת היטב, שהדמויות קוהרנטיות ומהימנות ולשקף לסופרת ולסופר את התשובות לשאלות, כגון:
עריכה ספרותית תתיחס לא רק אל תקניות השפה מבחינה לשונית, אלא גם לסגנון הכתיבה ולמטען האסוציאטיבי של מילים וביטויים שהסופרת והסופר בחרו להשתמש בהם. מטאפורות ודימויים צריכים להיות כנים ואמינים, כדי שהקוראים יזדהו עם הדמויות והעלילה תהיה אמינה.

בניגוד לכותבים, נקודת מבטם של עורכים ספרותיים על כתב־היד, היא נקודת מבט חיצונית בדומה לנקודת מבטם של הקוראים.

עריכה ספרותית: תקשורת בין עורך לכותב

תקשורת יעילה בין עורכים לסופרים ושיתוף פעולה, מבטיחים שהמסר של הסופרים יועבר היטב. בעזרת דיונים פתוחים ובונים כחלק מתהליך עריכה ספרותית, עורכים יכולים לנווט את טבעה הסובייקטיבי של הפרשנות וליצור תוצר סופי מלוטש המתאים לחזון המחבר. תקשורת ברורה ויעילה היא אבן הפינה של מערכת יחסים טובה בין עורך לכותב בתהליך עריכה ספרותית. קצרים בתקשורת בין עורכים לכותבים עלולים להוביל לתסכול, לעיכובים ואפילו לפגיעה באיכות התוכן.
כדי להתגבר על אתגר זה, עורכים וכותבים העורכים יצירת ספרות עריכה ספרותית, צריכים ליצור קווי תקשורת פתוחים מן ההתחלה. בדיקות סדירות, הנחיות ברורות לפרויקטים ומשוב תמציתי, יכולים להבטיח ששני הצדדים, העורכים והכותבים מתואמים ביניהם ומבינים זה את זה. יתרה מזאת, הקשבה פעילה ומתן הזדמנויות להבהרה עשויים למנוע אי־הבנות. בעזרת תקשורת יעילה, עורכים וכותבים יכולים לשפר את שיתוף הפעולה ביניהם ולהפיק יצירות יוצאת דופן.

עריכה ספרותית: איזון בין קולו של הכותב לחזונו של העורך

שיתופי פעולה מוצלחים בין עורכים לכותבים מחייבים מציאת איזון בין חזון העורך לבין קולו של הכותב. על עורכים העורכים עריכה ספרותית כתב־יד, לשקף לכותבים את האופן שבו הקוראים העתידיים שלהם עשויים להבין את היצירה. עליהם להדריך את הכותבים ולהציע להם דרכים לפתח יצירתם, תוך כיבוד סגנונם ונקודת מבטם הייחודיים. עריכה ספרותית מתייחסת למרכיביה השונים של היצירה:

ועוד.

כותבים צריכים להיות פתוחים למשוב ומוכנים לבצע את התיקונים הנדרשים. שיתוף פעולה ופשרות הן מצד עורכים הן מצד כותבים, חיוניים ליחסי עבודה הרמוניים.עריכה ספרותית: שמירה על עקיבות קוהרנטיות


עריכה ספרותית שומרת על עקיבות הטקסט ומבטיחה את הקוהרנטיות שלו. עקיבות הטקסט חיונית לחוויית קריאה חלקה. על העורכים להבטיח שהטון, הסגנון והזרימה הסיפורית יישארו עקביים לאורך כל היצירה. עורכת ספרותית טובה בוחנת בשבע עיניים כל חור בעלילה, ומאתרת בעיות מבניות שעלולות לשבש את הקוהרנטיות של הסיפור.

הקפדה על עקיבות, כחלק מתהליך עריכה ספרותית, משפרת את הקריאות של הספר בשביל הקוראים. עם זאת, עורכים ספרותיים טובים במסגרת עריכה ספרותית, מקפידים גם לשמר את קולו של הכותב.
Comments


bottom of page