מחירי עריכה לשונית לפי ג"ד (24,000 תווים כולל רווחים)

מחיר עריכה לשונית

NIRITEXT | עריכה לשונית - מחיר

עריכה לשונית היא שלב חשוב בעריכת טקסטים מסוגים שונים: עריכת ספרים, עריכת מאמרים, עריכת תוכן לאתרי אינטרנט ועוד. היא נעשית ברמות שונות: הגהה, עריכה לשונית, עריכת תוכן. ומחירה הסופי נקבע לאחר קריאה של דוגמת הטקסט הספציפית שנדרשת לו עריכה. 

הגהה: 100₪200  

  • תיקון שגיאות כתיב, הקלדה ושיבושי לשון.​

  • האחדת כתיב של מילים וניבים שיש להם יותר מצורה תקנית אחת.

  • פיסוק הטקסט על-פי כללי הלשון והתחביר של האקדמיה ללשון עברית.​

 

מאמרים, ספרים וסיפורים הזקוקים להגהה בלבד הם טקסטים שתוכנם לכיד ולשונם בהירה וכותביהם מיומנים במלאכת הכתיבה.

עריכה לשונית: 450₪600

  • האחדת המשלב הלשוני או הגבהתו.

  • העשרת אוצר המילים בטקסט ומניעת חזרות מיותרות.

  • ניסוח בהיר של משפטים ארוכים מעורפלים ומסורבלים.​

עריכת תוכן​: 650₪750

  • שכתוב משפטים – ניסוחם בשפה בהירה קולחת

  • מתן הערות מפורטות ובונות לתיקון התוכן ולשיפורו

  • ארגון מבנה הטקסט וחלוקתו לפסקאות, לסעיפים ולפרקים

  • הקפדה על עקיבות רעיונית – איתור חזרות, סתירות, פערי מידע ועוד.

עריכת תוכן נעשית כשמבנה הטקסט אינו קוהרנטי. לרוב מדובר בטקסטים ארוכים, כגון מאמרים ועבודות אקדמיות. בכתיבה אקדמית יש להקפיד הקפדה יתרה על מבנה הטקסט ועל ארגונו, על ניסוח תקני ועל שפה בהירה.​​​​​​

מחירי עריכה לשונית לפי מילים

המחירים מתייחסים לעריכה של עמוד בן 250 מילים.

הגהה: 40₪70

עריכה לשונית: 50₪80

עריכת תוכן: 60₪100