top of page

עריכה אקדמית או בשמה האחר – עריכה מדעית, היא עריכת ספרים מדעיים ועריכת חיבורים מדעיים, כגון עבודות סמינר, עבודות גמר, עבודות מ.א. ועבודות דוקטורט. החיבור המדעי נערך על-פי כללים ברורים מוסכמים בעולם האקדמיה. 

בשונה מסוגות כתיבה אחרות, החיבור המדעי הוא מחקר נשען על מקורות מידע בדוקים ומאומתים. נוסף על עריכה לשונית, עריכה אקדמית מציינת את מקורות המידע במראי מקום בגוף הטקסט ובביבליוגרפיה (רשימת מקורות) בשיטה המקובלת בכל פקולטה. עריכת ספרים מדעיים נעשית על פי כללי הציטוט שקבעה ההוצאה לאור.

עריכה אקדמית בודקת את ההתאמה בין האזכורים והציטוטים בעבודה שלך למראי מקום שציינת בגוף הטקסט ולביבליוגרפיה על-פי הכללים, הנהוגים בתחום הדעת שלך.​

עריכת ספרים וחיבורים מדעיים

Female Speaker
  • עריכה אקדמית מקפידה על טקסט אקדמי רהוט – כתוב על-פי כללי הדקדוק, התחביר והלשון.

  • עריכה אקדמית מאחידה את הכתיב; במקרים שניתן לכתוב בהם את המילה בשתי צורות, למשל, התדרדרות והידרדרות.​

  • עריכה אקדמית מעשירה את אוצר המילים ומונעת חזרה על מילים ועל ביטויים.

  • עריכה אקדמית מנסחת משפטים מעורפלים בשפה בהירה קולחת.​

  • עריכה אקדמית מאתרת חזרות מיותרות, המקשות על קריאת הטקסט.​

  • עריכה אקדמית משפרת את החלוקה לפסקאות ואת ניסוחן.

  • עריכה אקדמית מארגנת במבנה לוגי את פרקי העבודה ואת סעיפיה.​

כיצד תורמת עריכה אקדמית לעבודה שלך?

Looking for a Book

המלצות:

יעל שומרון | קרן שכ״ל

נירית צארום היא עורכת לשונית מקצועית מצוינת – אינטיליגנטית, רהוטה,יצירתית ורחבת אופקים. נהניתי לעבוד עימה, היא גילתה סבלנות ורגישות והייתה קשובה לבקשותיי המיוחדות. 

מרים מנגד | כי זה קול האדם

נירית צארום תיקנה ושייפה את כתב־היד והפכה אותו לפנינה קריאה וזורמת. על הדרך ובלי מאמץ ניכר ערכה את ספרי. הבינה, חידדה, ודייקה את מחשבותיי ואת מה שניסיתי להעביר אל הכתב.

ד״ר תמר לביא | המכללה האקדמית דרום

התרשמתי מאוד מעבודתה המקצועית, האיכותית והמדוקדקת. לכבוד הוא לי, להמליץ על נירית צארום כעורכת לשונית היודעת היטב את דרישות המקצוע, ועושה את עבודתה על הצד הטוב ביותר.

עריכה ספרותית, עריכה לשונית והגהה

אם כתבתם טקסט וברצונכם לערוך אותו, שלחו אליי מייל:  nirit310@gmail.com
או הודעת ווטסאפ למספר: 055-8822045
אשמח לעזור לכם.


 

bottom of page