Female Speaker

עריכת ספרים וחיבורים מדעיים

בשונה מסוגות כתיבה אחרות, החיבור המדעי הוא מחקר נשען על מקורות מידע בדוקים ומאומתים. נוסף על עריכה לשונית, עריכה אקדמית מציינת את מקורות המידע במראי מקום בגוף הטקסט ובביבליוגרפיה (רשימת מקורות) בשיטה המקובלת בכל פקולטה. עריכת ספרים מדעיים נעשית על פי כללי הציטוט שקבעה ההוצאה לאור.

עריכה אקדמית בודקת את ההתאמה בין האזכורים והציטוטים בעבודה שלך למראי מקום שציינת בגוף הטקסט ולביבליוגרפיה על-פי הכללים, הנהוגים בתחום הדעת שלך.​

עריכה אקדמית או בשמה האחר – עריכה מדעית, היא עריכת ספרים מדעיים ועריכת חיבורים מדעיים, כגון עבודות סמינר, עבודות גמר, עבודות מ.א. ועבודות דוקטורט. החיבור המדעי נערך על-פי כללים ברורים מוסכמים בעולם האקדמיה. 

כיצד תורמת עריכה אקדמית לעבודה שלך?

  • עריכה אקדמית מקפידה על טקסט אקדמי רהוט – כתוב על-פי כללי הדקדוק, התחביר והלשון.

  • עריכה אקדמית מאחידה את הכתיב; במקרים שניתן לכתוב בהם את המילה בשתי צורות, למשל, התדרדרות והידרדרות.

  • עריכה אקדמית מעשירה את אוצר המילים ומונעת חזרה על מילים ועל ביטויים.

  • עריכה אקדמית מנסחת משפטים מעורפלים בשפה בהירה קולחת.

  • עריכה אקדמית מאתרת חזרות מיותרות, המקשות על קריאת הטקסט.

  • עריכה אקדמית משפרת את החלוקה לפסקאות ואת ניסוחן.

  • עריכה אקדמית מארגנת במבנה לוגי את פרקי העבודה ואת סעיפיה.​

המלצות:

״במסגרת חיפושיי אחר עורכי מצגות ברמה אקדמית, הגעתי לגב' נירית צארום. נירית קבלה ממני בלל רב של שקופיות ונתבקשה לעורכן ברצף. תוך זמן קצר, נירית הגישה לי מצגת קוהרנטית, זורמת ונעימה לאין ערוך, הראויה לכל ציון ושבח. הצעותיה הטובות, תרמו רבות לגיבוש החומר המוצג ולהבהרתו. ועוד, כחלק מתהליך לימודי התואר השני, הסטודנטיות נדרשות לכתוב עבודת חקר. כדי להגישה ברמה אקדמית נאותה, הומלץ להן לשלוח את עבודתן לעריכה לשונית. כמה מן הסטודנטיות שלי פנו לעזרתה של הגב' נירית צארום. בבדיקת העבודות האלה, התרשמתי מאוד מעבודתה המקצועית, האיכותית והמדוקדקת. לכבוד הוא לי, להמליץ על נירית צארום כעורכת לשונית היודעת היטב את דרישות המקצוע, ועושה את עבודתה על הצד הטוב ביותר.״

 

בברכה חמה ד"ר תמר לביא, מכללת חמדת הדרום

״בסיום לימודי התואר השני פניתי לנירית העורכת הלשונית המופלאה. נירית עבדה היטב, לא שינתה את הרעיונות המורכבים והנגישה אותם באופן קריא וברור יותר לקהל הקוראים."

ענת ליפנר סלומון אומנית ומורה לאומנות

להמלצה המלאה (PDF)

"אני רוצה להמליץ על העורכת המעולה והמקסימה נירית צארום. אל נירית הגעתי דרך המלצה של חברה שלמדה איתי לתואר שני במדרשה לאומנות בבית ברל. עברית היא לא השפה הראשונה שלי והתקשיתי מאוד לנסח בכתב רעיונות מורכבים בעברית. שלחתי לנירית את העבודות שכתבתי לתואר שני והיא ערכה אותן במקצועיות. היא הציעה אפשרויות שונות לניסוח הרעיונות שהבאתי בעבודות, רשמה הערות, תיקנה טעויות כתיב ותחביר והייתה תמיד נחמדה. אני רוצה להוסיף שהעבודה עם נירית שיפרה מאוד את העברית שלי, סיימתי בהצטיינות את התואר השני!״

סוהא פארוג׳ה, אומנית רב-תחומית