top of page
  • תמונת הסופר/ת נירית צארום | עריכת ספרים | עריכה ספרותית, עריכה לשונית

איך לערוך בכוחות עצמך את הספר שכתבת?

איך לערוך את כתב־היד שלך עריכה ספרותית ראשונית שתוזיל את מחירה של עריכה ספרותית מקצועית.


סיימת לכתוב את הספר שלך והחלטת לשכור עורך ספרותי, עורכת ספרותית או קוראי בטא כדי לשפר אותו. אבל לפני כן כדאי לך לערוך את הספר שלך עריכה ספרותית ראשונית בעצמך. עריכה ספרותית עצמית אינה יכולה להחליף עריכה ספרותית מקצועית, אולם היא  עשויה להוזיל אותה ולהפחית ממספרם של סבבי העריכה.


סיימת לכתוב את הספר שלך והחלטת לעבוד עם עורכת ספרותית או עם עורך ספרותי או עם קוראי בטא, כדי לשפר אותו. אבל לפני כן כדאי לך לערוך את הספר שלך עריכה ספרותית ראשונית בעצמך. עריכה ספרותית עצמית אינה מחליפה עריכה ספרותית מקצועית, אולם עשויה להוזיל את מחירה ולהפחית ממספרם של סבבי העריכה.

עריכה ספרותית: לקרוא את הספר שלך בעיניים חדשות

באופן מפתיע למדי הדבר הראשון שיש לעשות כדי לערוך את הספר שלך עריכה ספרותית, הוא להניח את כתב־היד בצד. כדאי להמתין שבוע, עשרה ימים ואפילו שבועיים לפני קריאתו מתחילתו ועד סופו למטרת עריכה ספרותית. מרחק הזמן יאפשר לך להתבונן בכתב־היד שלך מנקודת מבט חדשה, כדי לערוך אותו עריכה ספרותית – מנקודת מבטו של קורא חיצוני.


עריכה ספרותית: מאיפה מתחילים?

את העריכה הספרותית כדאי להתחיל מן התמונה הכללית – העלילה, הדמויות, הקונפליקטים והתמות. התמונה הכללית חשובה יותר מן הפרטים הדקדוקיים הטכניים ולכן עריכה ספרותית קודמת לעריכה לשונית. אם הספר שלך ירתק את הקוראים, הם יתעלמו מכמה שגיאות הקלדה וימשיכו לקרוא. אבל אם הסיפור בכללותו ישמע להם בלתי אמין, הם לא יקראו אותו.*

כדי למקד אותך, חילקתי את מלאכת העריכה לשלושה שלבים:


א. עריכה ספרותית של העלילה

העלילה היא חוט השדרה הכרונולוגי, העיצובי וההגיוני של הסיפור. היא מורכבת מרצף של אירועים הקשורים זה לזה. כל אחד מהאירועים יכול להיות נקודת מפנה, כלומר, להביא לתפנית בעלילה. מבנה העלילה הקלסי הוא בן שלושה שלבים – התחלה, אמצע וסוף. גם אם בספר שלך האירועים אינם מסודרים בסדר כרונולוגי, עלילת הספר שלך צריכה להיות קוהרנטית, מעניינת ואמינה. לכן כדאי לנמק אותם הנמקה דמוית מציאות.

השאלות הבאות יסייעו לך לערוך עריכה ספרותית את העלילה:
· האם העלילה מרתקת ואמינה?
· נקודות המפנה בעלילה שומרות על מומנטום?
· העלילה תואמת את המוסכמות של הז׳אנר?
· מצאת חורים בעלילה או בסיפור?
· פיתולי העלילה הגיוניים?

איתור מוקדם של בעיות בעלילה ימנע מהן לשבש את כל הספר שלך. אומנם אין אסטרטגיה אחת לתיקון גורף של כל בעיות העלילה, אך חזרה לרשימות שרשמת לעצמך במהלך הכתיבה או סיעור מוחות הן דרכים טובות לשפר את העלילה ולערוך אותה מחדש – להוריד עלילות משנה, להמעיט בתיאורים וכו׳. חשוב לזכור, אם לא הצלחת לערוך את עלילת הספר שלך עריכה ספרותית, באפשרותך לעבוד עם עורך ספרותי או עם עורכת ספרותית מקצועית.

ב. עריכה ספרותית של הדמויות

ישנם סוגים רבים ושונים של דמויות בסיפור. באופן כללי ניתן לחלקן לדמויות ראשיות ודמויות משניות; ״עגולות״ ו״שטוחות״. הדמות העגולה מעוצבת לעומק. יש לה תכונות אופי מובהקות ואיכות אנושית ייחודית. היא נראית מזוויות שונות. היא פעילה ומתפתחת; רב־גונית ומשכנעת. דמות שטוחה היא חד־ממדית, חסרת לבטים, קלה לזיהוי ולהגדרה. היא מתפקדת כדמות עזר ותורמת לעיבוי הרקע ולעיצוב האווירה המבליטים את הדמות הראשית.

עריכה ספרותית של הדמות הראשית: הדמות הראשית היא דמות עגולה, לעולמה, למעשיה ולגורלה ניתן משקל רב בספר שלך. הדמות הראשית משתנה ומתפתחת לאורך העלילה ואף מניעה אותה.

עריכה ספרותית של הדמות המשנית: הדמות המשנית היא דמות שטוחה ובולטת פחות מהדמות הראשית. לפעמים היא מגיחה רק פעם אחת לפעמים היא מופיעה כמה פעמים. תפקידה של הדמות המשנית הוא לאפיין את הדמות הראשית, למסור פרטים על הרקע להתפתחות העלילה, לעיתים היא גורם חשוב להפעלת העלילה.

עריכה ספרותית – חשיבותו של אפיון הדמויות: אפיון דמויות הוא אמצעי ספרותי חשוב שנועד לגרום לקוראים להזדהות עם הדמויות בספר שכתבת. עוצמת הרגש שיגלו הקוראים כלפי הדמויות שיצרת היא המדד להצלחתך. לכן יש לתאר אותן תיאור מהימן, את הופעתן החיצונית, את אופיין, את הרגליהן ואת אורח חייהן. ניתן לאפיין את דמויות ישירות – על ידי הדמויות האחרות או בעקיפין על־ידי הדמות עצמה בפעולותיה ובדבריה.

אפיון דמויות באמצעות דיאלוג – כותבים רבים אוהבים לאפיין את הדמויות המאכלסות את ספרם באמצעות דיאלוגים. הדיאלוג הוא אמצעי חשוב לאפיון הדמויות להבחנתן זו מזו ולחידוד היחסים ביניהן. עוד בנושא זה כתבתי כאן:
עריכה ספרותית – איך לכתוב וגם לערוך דיאלוג מרתק. יש לדובב את הדמויות בהתאם לעולמן, להשכלתן, להיסטוריה שלהן, לכל המאפיינים הייחודיים שלהן.

כדי לבדוק אם הדמויות בספר שלך משכנעות ולערוך אותן עריכה ספרותית כדאי לענות על השאלות הבאות:

· האם יש לדמויות בספר שכתבת תכונות מובהקות, חוזקות וחולשות?
· מהן המניעים של כל דמות ודמות?
· האם הדמויות פועלות בצורה אמינה ועקבית?
· איך הדמויות המשניות תורמות לעיצוב העלילה?

התשובות לשאלות אלה יכוונו אותך, כיצד לערוך עריכה ספרותית את הדמויות המאכלסות את הספר שלך, איך לעצב דמויות משכנעות. בדומה לאופן שבו נפתרות בעיות העלילה, אחת הדרכים הטובות לפתור את בעיית הדמויות היא לחזור אל הרשימות המוקדמות שאולי הכנת – פרופיל של כל דמות ודמות.

ג. עריכה ספרותית – קונפליקטים ותמות

הקונפליקטים והתמות בסיפור שלך שזורים זה בזה. למעשה הסיפור כולו הוא זירת התנגשות בין ערכים, דעות, עמדות, תפיסות עולם וכו׳. התנגשויות אלה מדגישות את הנושא או את הנושאים, שהספר שלך עוסק בהן, את התמות. בדרך כלל יצירות ספרות מבוססות על תמות כלל תרבותיות, לכן הן מעוררות עניין ורגש אצל אנשים מתרבויות שונות בתקופות שונות. דוגמה טובה לתמה במחזה על־זמני הוא ההתנגשות בין חוק המדינה לחוק האלים, במחזה ״אנטיגונה״, בוודאי למדת אותו בתיכון.

התשובות על השאלות הבאות, יסייעו לך לערוך עריכה ספרותית את הקונפליקטים ואת התמות בספר שלך:

· האם התמות שברצונך לדון בהן בספרך מתפתחות תוך כדי קונפליקט?
· האם הקונפליקט המרכזי בספר שלך מסקרן אך ברור? האם הוא נפתר כשהסיפור מסתיים?
· האם הקונפליקט בין הדמויות מתפתח או מחריף בהדרגה במהלך הסיפור?
· אילו שאלות דרמתיות מעלה הסיפור והאם הן נענות?

הקונפליקטים שתיארת בכתב־היד שלך קשורים הדוקות הן לעלילה הן לדמויות. לכן, אם נתקלת בבעיות בתיאור ובעיצוב הקונפליקטים בסיפור שלך, יכול להיות שיש לערוך מחדש את הדמויות ואת העלילה. מכל מקום אם יש לך קושי לנסח את התמות בסיפור שלך, כדאי להגדיר את המניעים של הדמויות בסיפור, את עקרונותיהן ואת הניגודים ביניהן. בשלב זה, תוכל כמובן לפנות אל עורך ספרותי או אל עורכת ספרותית.


עריכה ספרותית של כתב־היד שלך

עריכה ספרותית מצוינת של כל כתב־יד אינה יכולה להיעשות על־ידך בשל מעורבותך בכתיבתו. קשה עד בלתי אפשרי לקרוא את הטקסט שכתבת מנקודת מבט אובייקטיבית ולחתוך מתוכו קטעים, שאינם משרתים את העלילה, אינם תורמים לעיצוב הדמויות או לתמות שהספר שלך עוסק בהן. עם זאת, כפי שכתבתי בפתיחת מאמר זה, עריכה ספרותית ראשונית של כתב־יד עשויה להפחית את מעבודתם של עורך ספרותי או של עורכת ספרותית ולחסוך לך כסף רב.


NIRITEXT | עריכה ספרותית, עריכה לשונית והגהה 

* על מהימנות ועל כוחו של מספר מהימן או מהימן לכאורה, אפשר לקרוא במאמר על עריכה ספרותית של הקול הדובר בסיפור, המספר : עריכה ספרותית – הקול המוביל את הקוראים.

Коментарі


bottom of page