top of page
  • תמונת הסופר/ת נירית צארום: עריכת ספרים, ליווי כתיבה

איך לערוך בכוחות עצמך את הספר שכתבת?

איך לערוך את כתב־היד שלך עריכה ספרותית ראשונית שתוזיל את מחירה של עריכה ספרותית מקצועית.


סיימת לכתוב את הספר שלך והחלטת לשכור עורך ספרותי, עורכת ספרותית או קוראי בטא כדי לשפר אותו. אבל לפני כן כדאי לך לערוך את הספר שלך עריכה ספרותית ראשונית בעצמך. עריכה ספרותית עצמית אינה יכולה להחליף עריכה ספרותית מקצועית, אולם היא  עשויה להוזיל אותה ולהפחית ממספרם של סבבי העריכה.


סיימת לכתוב את הספר שלך והחלטת לשכור עורך ספרותי, עורכת ספרותית או קוראי בטא, כדי לשפר אותו. אבל לפני כן כדאי לך לערוך את הספר שלך עריכה ספרותית ראשונית בעצמך. עריכה ספרותית עצמית אינה מחליפה עריכה ספרותית מקצועית, אולם עשויה להוזיל את מחירה ולהפחית ממספרם של סבבי העריכה.


לקרוא את הספר שלך בעיניים חדשות


באופן מפתיע למדי הדבר הראשון שיש לעשות כדי לערוך את הספר שלך עריכה ספרותית, הוא להניח את כתב־היד בצד. כדאי להמתין שבוע, עשרה ימים ואפילו שבועיים לפני קריאתו מתחילתו ועד סופו למטרת עריכה ספרותית. מרחק הזמן יאפשר לך להתבונן בכתב־היד שלך מנקודת מבט חדשה, כדי לערוך אותו עריכה ספרותית – מנקודת מבטו של קורא חיצוני.


עריכה ספרותית – מאיפה מתחילים?


את העריכה הספרותית כדאי להתחיל מן התמונה הכללית – העלילה, הדמויות, הקונפליקטים והתמות. התמונה הכללית חשובה יותר מן הפרטים הדקדוקיים הטכניים ולכן עריכה ספרותית קודמת לעריכה לשונית. אם הספר שלך ירתק את הקוראים, הם יתעלמו מכמה שגיאות הקלדה וימשיכו לקרוא. אבל אם הסיפור בכללותו ישמע להם בלתי אמין, הם לא יקראו אותו.*


כדי למקד אותך, חילקתי את מלאכת העריכה לשלושה שלבים:


א. עריכה ספרותית של העלילה

ב. עריכה ספרותית של הדמויות ואפיונן

ג. עריכה ספרותית – תמות וקונפליקטים


א. עריכה ספרותית של העלילה

העלילה היא חוט השדרה הכרונולוגי, העיצובי וההגיוני של הסיפור. היא מורכבת מרצף של אירועים הקשורים זה לזה. כל אחד מהאירועים יכול להיות נקודת מפנה, כלומר, להביא לתפנית בעלילה. מבנה העלילה הקלסי הוא בן שלושה שלבים – התחלה, אמצע וסוף. גם אם בספר שלך האירועים אינם מסודרים בסדר כרונולוגי, עלילת הספר שלך צריכה להיות קוהרנטית, מעניינת ואמינה. לכן כדאי לנמק אותם הנמקה דמוית מציאות.


השאלות הבאות יסייעו לך לערוך עריכה ספרותית את העלילה:


· האם העלילה מרתקת ואמינה?

· נקודות המפנה בעלילה שומרות על מומנטום?

· העלילה תואמת את המוסכמות של הז׳אנר?

· מצאת חורים בעלילה או בסיפור?

· פיתולי העלילה הגיוניים?


איתור מוקדם של בעיות בעלילה ימנע מהן לשבש את כל הספר שלך. אומנם אין אסטרטגיה אחת לתיקון גורף של כל בעיות העלילה, אך חזרה לרשימות שרשמת לעצמך במהלך הכתיבה או סיעור מוחות הן דרכים טובות לשפר את העלילה ולערוך אותה מחדש – להוריד עלילות משנה, להמעיט בתיאורים וכו׳. חשוב לזכור, אם לא הצלחת לערוך את עלילת הספר שלך עריכה ספרותית, באפשרותך לשכור את שירותיהם של עורך ספרותי או של עורכת ספרותית מקצועית.


לערוך את כתב-היד שלך עריכה ספרותית מקצועית