top of page
  • תמונת הסופר/ת נירית צארום | עריכת ספרים | עריכה ספרותית, עריכה לשונית

עריכת ספרים: עריכת ספרי ילדים

עולמם של הילדים שונה מעולמם של המבוגרים, לכן עריכת ספרי ילדים מתבצעת בדרך שונה מעריכה ספרותית של ספרים המיועדים למבוגרים.


מעבר להקפדה על עיצוב העלילה ועל הלשון, עריכה ספרותית של ספרי ילדים מתווכת בין עולמו של הכותב המבוגר לעולמו של הנמען – הילד. היא עושה זאת בלי לוותר על הלשון העשירה, על מהימנות המספר, מורכבות העלילה ועוד. נוסף על ההבדל הבסיסי בין עולמם של המבוגרים לעולמם של הילדים. זכרו, אורח החיים של הילדים בימינו שונה מאורח החיים שלנו בילדותנו. לרבים מהילדים כיום יש טלפונים סלולריים, טאבלטים וגישה לאינטרנט.
כותבים רבים נוטים לכתוב ספרי ילדים בסגנון ספרי הילדים שהם עצמם נהנו לקרוא בילדותם. אבל גם אם מדובר בספרים קלאסיים, הנחשבים יצירות מופת, אין זה אומר שילדים בני הדור הזה ימצאו בהם עניין.


עריכת ספר ילדים – ׳סוף טוב׳

ילדים בוגרים מעדיפים ספר שאינו מסתיים בוודאות ב׳סוף טוב׳.

בבואי לערוך עריכה ספרותית ספר ילדים, אחת השאלות הראשונות שאני שואלת את הסופרים היא, לאיזה טווח גילים הם מייעדים את הספר שכתבו.
ילדים צעירים נוטים להעדיף ספר שעלילתו מסתיימת בוודאות ב׳סוף טוב׳ (happy end). אומנם גם ילדים בוגרים יותר מעדיפים ׳סוף טוב׳, אולם בניגוד לילדים צעירים, הם מעדיפים לקרוא ספר שעלילתו מורכבת יותר ויוצרת מתח. הם מעריכים פחות עלילה המסתיימת בוודאות ב׳סוף טוב׳. לכן אם כתבתם ספר ילדים שיש בו פיתולי עלילה רבים, כדאי לייעד אותו לילדים בוגרים יותר.


עריכת ספר ילדים – הטון

ספר ילדים נוגע בעולמו של הילד, מרגש אותו.

במרוצת השנים חלו תמורות רבות בספרי ילדים. את הטון הדידקטי שרווח בספרי ילדים שנכתבו בשנות השישים והשבעים, מחליפה היום נימה אישית יותר של המספר, רצון לעניין, לסקרן, לשעשע וכך לגעת בעולמו של הילד ולרגש אותו. ספרי ילדים אהובים, הם ספרים שמתחברים לעולמו של הילד, לשאלות המעסיקות אותו ולחוויותיו. כמובן, עריכה ספרותית של ספר ילדים אין משמעה ויתור על המסרים המורכבים, שאתם מבקשים להעביר לילדים. ועם זאת עריכה ספרותית מעדנת את הטונים ומשפרת את הקריאות של הספר.

עריכת ספר ילדים – השפה

שפה תקינה, חריזה יפה ועושר לשוני, יחבבו את הספר שלכם הן על ילדים הן על הוריהם. לכן אם כתבת ספר ילדים, כדאי להסתייע בשירותי עריכה לשונית.

אף שמיומנויות השפה של הילדים בדרך כלל אינן גבוהות כשל מבוגרים, כתיבה לילדים אינה פותרת את הסופר מן השפה העשירה. זכרו, ילדים בני שש ושבע, אוהבים לספר בדיחות וחידודי לשון, מתארים מצבים מורכבים, מבטאים מגוון רעיונות ואף קוראים בקול רם. הם נמצאים בתהליך של רכישת שפה ואוצר המילים שלהם גדל והולך. ההורים מודעים לכך ולכן יעדיפו לקנות לילדיהם ספרים הכתובים בשפה עשירה, כדי שירחיבו את אוצר המילים של ילדיהם. עם זאת חשוב מאוד להתאים את שפת הסיפור למיומנויות השפה של קהל היעד.


עריכת ספר ילדים הומור והבנה

ספרי ילדים כוללים דמויות מוגזמות, תיאורים סוריאליסטיים ומשחקי מילים.

להומור בספרות ילדים נודעת חשיבות רבה. מלבד העונג והשחרור שהצחוק גורם לילדים, הומור הוא אחד האמצעים היעילים ביותר להעביר לילדים נושאים מורכבים. ועם זאת יש לזכור שהומור של ילדים שונה מהומור של מבוגרים – לא כל מה שמצחיק אותנו, המבוגרים, יצחיק גם ילדים. קל להיווכח בעובדה זו כאשר מקשיבים לשיחות בין ילדים, צופים עימם בסרט או בהצגה וגם כאשר מקריאים להם סיפור. ילדים צעירים משועשעים מדמויות מוגזמות, מתיאורים סוריאליסטיים, ממשחקי מילים, מחזרות צליליות ועוד.

גם האיורים משתתפים ביצירת ההומור בספרי ילדים ואף מחדדים את ההבנה של הילדים את העולם המתואר בהם. הקניית יכולות אורייניות מתחילה בקריאת ספרי ילדים מאוירים. לכן עריכת ספרי ילדים, לוקחת בחשבון גם את האיורים.

NIRITEXT | עריכת ספרי ילדיםComments


bottom of page