Books

 מחירי עריכה 

מחירי עריכה ספרותית, עריכה לשונית ועריכת תוכן משתנים מטקסט לטקסט 

עריכת מאמר שונה מעריכה של פסקה בת מספר מילים ושונה מכתיבה של מאמר ארוך. כמו כן עריכה של מאמרים לקהל הרחב שונה מעריכת מאמרים לקהל יעד מובחן.

 

מחירי עריכה לשונית ועריכת תוכן נקבעים רק לאחר קריאה של דוגמת טקסט ועריכתה. קריאה ועריכה של דוגמת טקסט מאפשרות לי להעריך את הזמן ואת רמת העריכה הנדרשים, כדי לערוך את הטקסט שלך כך שיהיה רהוט ובהיר. עריכה של דוגמת טקסט ניתנת חינם וללא התחייבות להמשך עבודה. 

מחירי עריכה לשונית וכתיבת תוכן נקבעים לפי:

  • סוגה: ספר עיון, פרוזה, סיפור חיים, סיפור ילדים, שירה,  עבודה אקדמית, קטלוג. 

  • רמות הכתיבה והעריכה הנדרשות: הגהה, עריכה לשונית, עריכת תוכן, עריכה ספרותית. מידע נוסף על רמות עריכה ראה כאן

  • אורך הטקסט: טקסטים ארוכים, כגון רומן, ספר עיון, עבודה אקדמית וסיפורי חיים נמדדים בגליונות דפוס (ג"ד). בגיליון דפוס 24,000 סימני דפוס כולל רווחים. מחיר עריכה של טקסטים קצרים, כגון שירה, סיפורים קצרים ומאמרים נקבע על פי מספר המילים בכתב היד המקורי.

  • תאריך היעד: מחיר עבודה שמועד סיומה קרוב, גבוה ממחיר עבודה שמועד סיומה רחוק.

 

מחיר עריכה ספרותית

מחיר עריכה לשונית 

מחיר עריכה אקדמית

מחיר  עריכת ביוגרפיות

מחיר עריכת תוכן לאתרים