top of page

מחירי עריכה ספרותית, עריכה לשונית ועריכת תוכן, משתנים מטקסט לטקסט 

NIRITEXT | מחירי עריכה ספרותית, עריכה לשונית ועוד

מחירי עריכה לשונית וכתיבת תוכן נקבעים לפי:

  • סוגה: ספר עיון, פרוזה, סיפור חיים, סיפור ילדים, שירה,  עבודה אקדמית, קטלוג. 

  • רמות הכתיבה והעריכה הנדרשות: הגהה, עריכה לשונית, עריכת תוכן, עריכה ספרותית. מידע נוסף על רמות עריכה ראה כאן

  • אורך הטקסט: טקסטים ארוכים, כגון רומן, ספר עיון, עבודה אקדמית וסיפורי חיים נמדדים בגליונות דפוס (ג"ד). בגיליון דפוס 24,000 סימני דפוס כולל רווחים. מחיר עריכה של טקסטים קצרים, כגון שירה, סיפורים קצרים ומאמרים נקבע על פי מספר המילים בכתב היד המקורי.

  • תאריך היעד: מחיר עבודה שמועד סיומה קרוב, גבוה ממחיר עבודה שמועד סיומה רחוק.

 

עריכת מאמר שונה מעריכה של פסקה בת מספר מילים ושונה מכתיבה של מאמר ארוך. כמו כן עריכה של מאמרים לקהל הרחב שונה מעריכת מאמרים לקהל יעד מובחן.

 

מחירי עריכה ספרותית, עריכה לשונית והגהה, נקבעים רק לאחר קריאה של דוגמת טקסט ועריכתה. קריאה ועריכה של דוגמת טקסט מאפשרות לי להעריך את הזמן ואת רמת העריכה הנדרשים, כדי לערוך את הטקסט שלך כך שיהיה רהוט ובהיר. עריכה של דוגמת טקסט ניתנת חינם וללא התחייבות להמשך עבודה. 

יעל שומרון | קרן שכ״ל

נירית צארום היא עורכת לשונית מקצועית מצוינת – אינטיליגנטית, רהוטה,יצירתית ורחבת אופקים. נהניתי לעבוד עימה, היא גילתה סבלנות ורגישות והייתה קשובה לבקשותיי המיוחדות. 

מרים מנגד | כי זה קול האדם

נירית צארום תיקנה ושייפה את כתב־היד והפכה אותו לפנינה קריאה וזורמת. על הדרך ובלי מאמץ ניכר ערכה את ספרי. הבינה, חידדה, ודייקה את מחשבותיי ואת מה שניסיתי להעביר אל הכתב.

ד״ר תמר לביא | המכללה האקדמית דרום

התרשמתי מאוד מעבודתה המקצועית, האיכותית והמדוקדקת. לכבוד הוא לי, להמליץ על נירית צארום כעורכת לשונית היודעת היטב את דרישות המקצוע, ועושה את עבודתה על הצד הטוב ביותר.

מחיר עריכה לשונית

מחיר עריכה ספרותית

מחיר עריכה אקדמית

מחיר עריכת ביוגרפיות

מחיר תוכן לאתרים

bottom of page