top of page
  • תמונת הסופר/ת נירית צארום | עריכת ספרים | עריכה ספרותית, עריכה לשונית

כתיבת ביוגרפיות

ביוגרפיה היא אחת מסוגות הספרות העתיקות ביותר. היא מתארת את חייו של האדם, מנקודת מבט אישית והיסטורית. הביוגרפיות הקדומות ביותר נכתבו בעת העתיקה. הן תיארו את תולדותיהם של מלכי אשור ושל שליטי יוון העתיקה. בימיי הביניים נכתבו ביוגרפיות שתיארו את חייהם של האפיפיורים ובהמשכם נכתבו ביוגרפיות, שתיעדו את קורותיהם של מלכים ושל אבירים. ביוגרפיות שעסקו בחייהם של אומנים נכתבו לראשונה בתקופת הרנסנס.על מה מתבססות ביוגרפיות?

כתיבת ביוגרפיה מתבססת על ראיונות, מכתבים, זיכרונות ומקורות מידע נוספים הנוגעים לחייו של האדם. ביוגרפיה בעלת משמעות, מאזנת בין קורות חייו של גיבור הביוגרפיה, אישיותו ותולדות תקופתו. פעמים רבות מסבירים תולדות התקופה את קורותיו ואת מניעיו של הגיבור.


כל ביוגרפיה כוללת את הפרטים הביוגרפיים הבאים:


· תאריכים ומקומות

· מידע משפחתי

· הישגים

· אירועי חיים משמעותיים

· השפעות חברתיות וציוני דרך היסטוריים


כתיבת ביוגרפיה המתארת את החיים על שלביהם הרבים, יכולה להתחיל מכתיבת סיפור חיים קצר.ביוגרפיה – מה מייחד אותה?

ביוגרפיה אינה כוללת רק עובדות בסיסיות יבשות, אלא מתארת במילים את החוויה האנושית על מורכבותה ועל גווניה הרבים. בניגוד לפרופיל או לקורות חיים, הביוגרפיה מדגישה היבטים שונים בקורותיו של נושא הביוגרפיה: רגשות, חלומות, שאיפות ועוד.ביוגרפיה מתמקדת בשאלות הבאות:

· מה מייחד את האישיות שמתארת ביוגרפיה?

· ביוגרפיה מפרטת מה הופך את האישיות המתוארת מעניינת?

· ביוגרפיה מסבירה, כיצד השפיעה דמות זו על סובביה?

· ביוגרפיה עונה על השאלה, מהן התכונות הבולטות של האישיות המתוארת בה?

· ביוגרפיה מדגימה, כיצד תכונותיה הייחודיות של האישיות המתוארת משתקפות בקורות חייה.

· ביוגרפיה מתארת, כיצד התייצבה מול האתגרים בחייה?

· ביוגרפיה עונה על השאלה, האם המזל לאישיות המתוארת?האם יש רק סוג אחד של ביוגרפיות?


יש סוגים רבים של ביוגרפיות. אבל אפשר לחלק אותם חלוקה גסה לשני סוגים עיקריים: ביוגרפיה פופולרית וביוגרפיה היסטורית:

· ביוגרפיה פופולארית: הביוגרפיה הספרותית שמה את הדגש על הסיפור, הנרטיב. היא מארגנת את חומרי הביוגרפיה כרומן. הביוגרפיה הספרותית אינה כוללת בהכרח הפניה למקורות.

· ביוגרפיה היסטורית: נושא הביוגרפיה ההיסטורית הוא אישיות פוליטית או מנהיג. ההיסטוריון מבסס את הביוגרפיה ההיסטורית על מחקר אקדמי עם מראי מקום מדויקים.


עריכה ספרותית של ביוגרפיה

Comments


bottom of page