top of page
  • תמונת הסופר/ת נירית צארום | עריכת ספרים | עריכה ספרותית, עריכה לשונית

כתיבת ביוגרפיה – להתחיל מסיפור קצר

גם מסע בן אלף מילין מתחיל בצעד אחד קטן (לאו דזה)


כתיבת סיפור חיים קצר תסייע לך להתגבר על הקושי לכתוב ביוגרפיה ארוכה.


סיפור קצר על תחום עיסוקך או על התחביב שלך, יכול להוביל אותך לכתוב סיפור על ילדותך ועל משפחתך.

סיפורים קצרים אלה הם היבטים שונים של הביוגרפיה שלך ולכן קשורים זה בזה.


סיפור חיים קצר


ילדות – האם התרחש בילדותך אירוע ששינה את חייך?

אולי עקרת עם משפחתך למקום מגורים חדש, לארץ אחרת, ייתכן שהוריך נפרדו ואולי אחד מהם הלך לעולמו בטרם עת. סיפור קצר בנושא זה יכול להוביל אותך לכתיבת ביוגרפיה.


משפחה – המשפחה שנולדת אליה, המשפחה שהקמת.

האם אחד מבני משפחתך השפיע על הביוגרפיה שלך במיוחד?

אולי יש לך סיפור, שימחיש לקוראים את אופייה של השפעה זו.

תחומי עניין – מהם תחומי העניין שלך?

כיצד ביטאת אותם במהלך חייך?

מה גרם לך לעסוק או להתמחות בנושא מסוים? מה עורר את סקרנותך?

האם עסקת בתחום זה בחייך המקצועיים, כתחביב?

אולי ביטאת את תחומי העניין שלך בפעילות התנדבותית?

אם זהו ציר מרכזי בביוגרפיה שלך, כדאי לכתוב עליו . אפשר לציין אותו בנקודות.

​​

בריאות רגשית וגופנית – כיצד השפיע מצבך הבריאותי על חייך?

סיפור חיים בנושא זה עשוי להתייחס אל נקודות שונות בביוגרפיה שלך:

- חייך המקצועיים

- יחסי משפחה

- יחסך אל הדת ועוד.


דת – מהו יחסך אל הדת?

האם גדלת בבית דתי?

האם היו אירועים בחייך ששינו את יחסך אל הדת?

האם הושפעת מדתות אחרות או אמונות שונות מאלו שגדלת עליהן?

כיצד השפיע יחסך אל הדת על הביוגרפיה שלך?

היסטוריה – האם חייך התרחשו בצילם של מאורעות היסטוריים?

כיצד חווית אירועים אלה?

כיצד השפיעו חוויות אלה על הביוגרפיה שלך?

האם אירועים היסטוריים אלה הכתיבו את קורות החיים שלך?


עיגון הביוגרפיה האישית שלך במאורעות היסטוריים עשוי להפוך אותה מסמך אנושי מרתק.

אירועים היסטוריים נוגעים בדרך זו או אחרת בחייהם של אנשים רבים ולכן הם מעוררים עניין רב.​


留言


bottom of page