top of page
  • תמונת הסופר/ת נירית צארום: עריכת ספרים, ליווי כתיבה

בעברית אין לשלג מילים


רציתי להתאבד. לא, לא באמת. אני לא אנה קארנינה, הרכבת היא לא כלי תחבורה פופולארי ובעברית אין לשלג מילים נרדפות כמו למדבר. רק רציתי שהכאב יעזוב אותי. אבל ידעתי שלא יעזוב מעצמו, לכן הלכתי לבית המרקחת וקניתי את גלולת היום שאחרי. הרוקחת דיברה על כל תופעות הלוואי של התרופה. זה לא עניין אותי, רציתי להפיל, ידעתי שהכאב יוליד ילד מפגר.

#סיפור #מילים

נירית צארום – כותבת ועורכת


niritext.com